2019-03-22

Om bibliotek och urval

Då och då väcks frågan om urvalsprinciper på folkbibliotek till liv och varje gång ger biblioteken ett yrvaket intryck.

Just nu har boken Healing the symptoms known as autism skapat rubriker. Malmö stadsbibliotek har tagit bort boken ur sitt bestånd av e-böcker, men Borås stadsbibliotek har bestämt sig för att ha den kvar. Beslutet i Borås grundas i att de tar in "alla e-böcker under ett visst pris som biblioteket bestämt".

Urvalsprinciper i sig kan och bör vi ständigt diskutera, men jag kan tycka att vi åtminstone borde kunna vara överens om att biblioteken faktiskt själva ska göra ett urval och att denna princip ska vara formatoberoende, och alltså gälla såväl pappersböcker som e-böcker. Att endast ha ett högsta pris som urvalspolicy av e-böcker är inte acceptabelt.

2016 hade vi ett fall där ett förlag masslånade sina egna titlar. Flera bibliotekschefer gick då snabbt ut och lade hela skulden på leverantören. Vad de inte verkade tänka på var sådant som bibliotekssekretess och att biblioteken givetvis själva måste ta ansvar för vad de erbjuder. Det fanns till och med bibliotekschefer som hade den märkliga åsikten att kommersiella förlag inte ska få ge ut böcker med fri upphovsrätt.

Jag menar att varje titel som köps in till ett bibliotek eller erbjuds via biblioteket oavsett format bör vara resultatet av ett medvetet urval och kunna motiveras utifrån en formulerad inköpspolisy baserad på de dokument som styr bibliotekens verksamhet (till exempel Bibliotekslagen och IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet) . Ingrid Atlestam har formulerat detta klokt: "Vad biblioteket står för är vad man aktivt köper in, skyltar med, vägleder till och propagerar för."

Urvalsarbetet bör göras så nära användarna som möjligt, alltså helst lokalt, även på filialnivå. Jag tror också vi har mycket att vinna på om urvalsarbetet görs kollektivt. På många bibliotek har de regelbundet återkommande inköpsmötena avskaffats. I och med detta har ett forum för kontinuerlig diskussion kring urval försvunnit.

Vi behöver diskutera vilka verktyg vi behöver för att kunna göra vårt urvalsarbete effektivt och enligt de principer vi bestämt oss för och hur vi ska göra med tjänster som till exempel PressReader, där vi ju överlåtit åt leverantören att göra vårt urval.

Länkar:
Peter Alsbjer: Malmö stadsbibliotek tar bort kontroversiell e-bok
Ingrid Atlestam: Bibliotek är att välja och visa vad som valts och varför!
Ingrid Atlestam: Bibliotek är att välja
Skånska biblioteken polisanmäler Frondörförlaget för bedrägeri i ebokshärvan
Kontroversiell autism-bok finns att låna på svenska bibliotek
Bibliotek Uppsala tipsar om hur man bygger en bra e-bokskatalog
Thord Eriksson: Efter inköpsdebatten : konsten att välja det rätta
Rasmus Fleischer: Hur ska biblioteken bekämpa lögner?, De här böckerna är rena barnmisshandeln
Tobias Willstedt: Malmö stadsbibliotek tar bort kontroversiell e-bok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar