2023-02-17

Mer om rättigheter till Fælles BibliotekssystemLäs även:


Mediekonferensen 2023 och Bibliotopia


Mediekonferensen 2023 - digital konferens
"Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Årets mediekonferens ställer frågor om hur ny teknik, nya rum och nya läspraktiker påverkar bibliotekens samlingar och besökare."

Innehåller bland annat en punkt om IMMS. Lovisa Liljegren, som skrivit uppsatsen "Smarta bibliotek[arier] : samspelet mellan IMMS och och folkbibliotekarier på folkbiblioteken i Köpenhamn" medverkar.


"Bibliotopia är en mötesplats för alla som har intresse av biblioteksutveckling. Syftet är att inspirera och öppna upp för diskussion kring bibliotekens demokratiska uppdrag, framtida möjligheter och utmaningar. Dagen riktar sig i första hand till politiker, biblioteksmedarbetare, kommunutvecklare, kultur-och bibliotekschefer och övriga intresserade."

2023-02-03

Svenska Kohanätverkets tionde användarmöte 28-30 mars

Svenska Kohanätverkets bjuder in till användarmöte 28-30 mars i Västerås med Biblioteken i Västmanland.

Flera intressant punkter på dagordningen, till exempel "Koha, BIBFRAME och länkad data".

Klicka här för att läsa inbjudan och se hela programmet

Gotland upphandlar bibliotekswebb


imCode Partner AB är leverantör av Koha till Biblioteken på Gotland, kommer de även bli leverantör av webblösning (LOTS)?

Kommer Biblioteken på Gotlands webblösning innebära att låntagarna kan reservera/låna formatoberoende, kommer lån av digitala böcker att integreras i webblösningen?

2023-01-17

Rättigheter till Fælles BibliotekssystemFlere kommuner har spurgt til, hvilke rettigheder kommunerne har til FBS, og hvordan kommunerne er stillet, når kontrakten med Systematic løber ud.

FBS består af standardprogrammel (Cicero) og kundespecifikke integrationer. Standardprogrammellet udgør hovedparten af løsningen FBS, og omfatter klienten (Cicero LMS), Skoleportalen (Cicero web), og selvbetjeningsklienten.

Når det drejer sig om standardprogrammellet, har Systematic ophavsretten til kildekoden, mens kommunerne har en tidsubegrænset brugsret. Det betyder, at Systematic kan sælge Cicero til andre, hvilket betyder at der så er flere til at betale for videreudviklingen af Cicero.

I forhold til det kundespecifikke programmel har kommunerne ophavsretten til kildekoden, dvs. at kommunerne har ret til at overlade drift, vedligehold og videre-udvikling til en ny leverandør, når kontrakten om FBS udløber i  slutningen af 2023.

Systematic har forpligtet sig til at stille standardprogrammellet Cicero til rådighed for andre leverandører på sædvanlige og markedsmæssige licensvilkår i forbindelse med genudbud af FBS. Det vil sige, at andre leverandører har mulighed for at byde ind med en ny løsning, hvori Cicero indgår. Leverandøren vil i så tilfælde skulle lave en licensaftale med Systematic.

Hvad angår udvikling af Systematics standardprogrammel har KOMBIT og Systematic en prismodel, der blandt andet indebærer, at funktionalitet udviklet og designet af Systematic til gavn for alle kunder, tilføres FBS uden yderligere beregning. Endvidere bliver ændringer til Cicero, som er foranlediget fra KOMBIT, men også kan være til glæde for andre kunder, prissat favorabelt med rabat."

Observera (särskilt det andra stycket):

"Når det drejer sig om standardprogrammellet, har Systematic ophavsretten til kildekoden, mens kommunerne har en tidsubegrænset brugsret. Det betyder, at Systematic kan sælge Cicero til andre, hvilket betyder at der så er flere til at betale for videreudviklingen af Cicero."

"Systematic har forpligtet sig til at stille standardprogrammellet Cicero til rådighed for andre leverandører på sædvanlige og markedsmæssige licensvilkår i forbindelse med genudbud af FBS. Det vil sige, at andre leverandører har mulighed for at byde ind med en ny løsning, hvori Cicero indgår. Leverandøren vil i så tilfælde skulle lave en licensaftale med Systematic."


Läs även:
2023-01-15

Vem äger koden?

Fælles Bibliotekssystem 2.0 - FAQ for leverandører:

"Vil den skitserede rettighedsmodel betyde, at andre leverandører skal kunne se kildekoden?

Ja, hensigten med rettighedsmodellen er netop, at kommunerne via KOMBIT i næste genudbud, ved ophør kan lade en ny leverandør videreudvikle hele programmellet. KOMBIT vil tage leverandørernes feedback på modellen med til overvejelse i den videre afklaring af udbuddets indhold."

Tjenesteplattform for norske bibliotek:

"Før vi kommer så langt bør det lages en modell der offentlig eierskap til løsningene kan kombineres med et fritt marked som leverer tjenester (drift/utvikling) og tilleggsprodukter. At bibliotekene fortsatt kan beholde deler av eierskapet til systemene, kombinert med et kraftfullt og innovativt leverandør-marked er essensielt."

  • Vem äger källkoden, biblioteken eller leverantören?

Om biblioteken äger källkoden:

  • Vad innebär det för ansvar/ekonomi kring utveckling/innovation?
  • Kan produkten användas av andra bibliotek/länder?
  • Vad händer med produkten vid eventuellt leverantörsbyte?

Uppdatering 2023-01-17:

Svar på några av frågorna ovan ges i blogginlägget Rättigheter till Fælles Bibliotekssystem

2023-01-12

Nordiskt perspektiv på Marshall Breedings "2022 Library Systems Report : an industry disrupted"

Marshall Breeding skriver följande i artikeln "2022 Library Systems Report : an industry disrupted":

"Events of the last year have reshaped the library technology industry. Previous rounds of acquisitions pale in comparison to the acquisition of ProQuest by Clarivate, which has propelled the leading library technology provider into the broader commercial sector of scholarly communications. This deal signals that the gap in size among vendors is widening, as ProQuest businesses Ex Libris and Innovative Interfaces also join Clarivate.

The emergence of such a large business at the top of the industry has accelerated consolidation among mid-level players that aim to increase scale and efficiency to remain competitive. This was a banner year for consolidation of midsize competitors, with more acquisitions than any prior year.

These deals raise concerns about weakened competition, but they may also enable new industry dynamics that will spark innovation and synergy within the broader research and education landscape. Small companies with visions for innovation often lack the resources to deliver, which larger companies can provide. Increased investor and stockholder involvement, however, translates into pressure to maximize profits and growth. The way these competing dynamics play out has important implications for libraries."

Vad innebär ovanstående för bibliotekssystemsmarknaden för folkbibliotek i Norden?

Kortfattat om situationen i de nordiska länderna:

Danmark
Nationella upphandlingar av bibliotekssystem
Nuvarande leverantör av Fælles Bibliotekssystem: Systematic

Norge
Gör stora upphandlingar, många kommuner upphandlar gemensamt. Deichman har nyligen gjort en stor upphandling som kan komma att ge en leverantör drygt 50% av de norska biblioteken
Dominerande leverantörer: Axiell, Bibliotek-Systemer As och, i och med Deichmans upphandlingSystematic

Finland
Dominerande leverantörer: Axiell, Koha-Suomi Oy (kommunägt bolag som underhåller och utvecklar Koha)

Island
Nationella upphandlingar via Consortium of Icelandic Libraries

Sverige
Många kommuner ingår i kommunövergripande samarbeten som upphandlar gemensamt
Dominerande leverantörer: Axiell, imCode (Koha-leverantör)

Något om några av leverantörerna:

Axiell
Levererar till flera länder, utöver bibliotekssystem även lösningar för arkiv och museer samt digitala böcker

Bibliotek-Systemer As
Levererar endast till norska bibliotek

imCode
Levererar utöver Koha även andra tjänster till svenska och nordiska offentliga uppdragsgivare

Systematic
Levererar bibliotekssystem till samtliga danska folk- och skolbibliotek, svenska skolor, Deichman och så småningom troligen en stor mängd norska folkbibliotek samt lösningar inom flera olika brancher 

Av ovanstående att döma ser Axiell ut att vara den leverantör som kan komma att påverkas mest av den utveckling Marshall Breeding skisserar. Bibliotek-Systemer As ser ut att vara den leverantör som är mest beroende av en enda marknad (se artiklarna "Hvordan temme biblioteksystemselgere?" och "Svar til seks biblioteksjefer").