2023-06-18

Bibliotek i Västmanlands nya webbplats

Bibliotek i Västmanland har lanserat en ny version av sin webbplats.

Några saker jag noterar:
  • Det går att söka på: Allt, Katalogen, Evenemang, Bibliotek
  • bibliotekssidan går det att filtrera fram bibliotek utifrån utrustning/tjänster (denna funktionalitet har även Stockholms stadsbibliotek)
  • E-böcker och e-ljudböcker lånas via Biblio eller via Västmanlands Elib-sida. E-filmer lånas via Cineasterna. Lån/reservationer är alltså inte formatoberoende
  • Det går inte att bläddra sig framåt i bibliotekens öppettider
  • Det går att reservera direkt från träfflistan

Några exempel på svenska folkbiblioteks webblösningar:

Läs också:2023-02-17

Mer om rättigheter till Fælles BibliotekssystemLäs även:


Mediekonferensen 2023 och Bibliotopia


Mediekonferensen 2023 - digital konferens
"Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Årets mediekonferens ställer frågor om hur ny teknik, nya rum och nya läspraktiker påverkar bibliotekens samlingar och besökare."

Innehåller bland annat en punkt om IMMS. Lovisa Liljegren, som skrivit uppsatsen "Smarta bibliotek[arier] : samspelet mellan IMMS och och folkbibliotekarier på folkbiblioteken i Köpenhamn" medverkar.


"Bibliotopia är en mötesplats för alla som har intresse av biblioteksutveckling. Syftet är att inspirera och öppna upp för diskussion kring bibliotekens demokratiska uppdrag, framtida möjligheter och utmaningar. Dagen riktar sig i första hand till politiker, biblioteksmedarbetare, kommunutvecklare, kultur-och bibliotekschefer och övriga intresserade."

2023-02-03

Svenska Kohanätverkets tionde användarmöte 28-30 mars

Svenska Kohanätverkets bjuder in till användarmöte 28-30 mars i Västerås med Biblioteken i Västmanland.

Flera intressant punkter på dagordningen, till exempel "Koha, BIBFRAME och länkad data".

Klicka här för att läsa inbjudan och se hela programmet

Gotland upphandlar bibliotekswebb


imCode Partner AB är leverantör av Koha till Biblioteken på Gotland, kommer de även bli leverantör av webblösning (LOTS)?

Kommer Biblioteken på Gotlands webblösning innebära att låntagarna kan reservera/låna formatoberoende, kommer lån av digitala böcker att integreras i webblösningen?

2023-01-17

Rättigheter till Fælles BibliotekssystemFlere kommuner har spurgt til, hvilke rettigheder kommunerne har til FBS, og hvordan kommunerne er stillet, når kontrakten med Systematic løber ud.

FBS består af standardprogrammel (Cicero) og kundespecifikke integrationer. Standardprogrammellet udgør hovedparten af løsningen FBS, og omfatter klienten (Cicero LMS), Skoleportalen (Cicero web), og selvbetjeningsklienten.

Når det drejer sig om standardprogrammellet, har Systematic ophavsretten til kildekoden, mens kommunerne har en tidsubegrænset brugsret. Det betyder, at Systematic kan sælge Cicero til andre, hvilket betyder at der så er flere til at betale for videreudviklingen af Cicero.

I forhold til det kundespecifikke programmel har kommunerne ophavsretten til kildekoden, dvs. at kommunerne har ret til at overlade drift, vedligehold og videre-udvikling til en ny leverandør, når kontrakten om FBS udløber i  slutningen af 2023.

Systematic har forpligtet sig til at stille standardprogrammellet Cicero til rådighed for andre leverandører på sædvanlige og markedsmæssige licensvilkår i forbindelse med genudbud af FBS. Det vil sige, at andre leverandører har mulighed for at byde ind med en ny løsning, hvori Cicero indgår. Leverandøren vil i så tilfælde skulle lave en licensaftale med Systematic.

Hvad angår udvikling af Systematics standardprogrammel har KOMBIT og Systematic en prismodel, der blandt andet indebærer, at funktionalitet udviklet og designet af Systematic til gavn for alle kunder, tilføres FBS uden yderligere beregning. Endvidere bliver ændringer til Cicero, som er foranlediget fra KOMBIT, men også kan være til glæde for andre kunder, prissat favorabelt med rabat."

Observera (särskilt det andra stycket):

"Når det drejer sig om standardprogrammellet, har Systematic ophavsretten til kildekoden, mens kommunerne har en tidsubegrænset brugsret. Det betyder, at Systematic kan sælge Cicero til andre, hvilket betyder at der så er flere til at betale for videreudviklingen af Cicero."

"Systematic har forpligtet sig til at stille standardprogrammellet Cicero til rådighed for andre leverandører på sædvanlige og markedsmæssige licensvilkår i forbindelse med genudbud af FBS. Det vil sige, at andre leverandører har mulighed for at byde ind med en ny løsning, hvori Cicero indgår. Leverandøren vil i så tilfælde skulle lave en licensaftale med Systematic."


Läs även: