2020-12-15

Om IMMS (Intelligent Material Management System)

Den tredje december 2020 hölls webinaret "Helsinki Libraries – first year with IMMS™". Det är nu möjligt att se i efterhand här: https://register.gotowebinar.com/recording/7946220423353304843

IMMS (Intelligent Material Management System) är ett system utvecklat av danska Lyngsoe Systems. Lyngsoe Systems utvecklar logistikteknologi för olika brancher och för bibliotek har de, utöver IMMS, sorterings- och självbetjäningsautomater.

Vad jag vet används IMMS på följande bibliotek: Aalborg, Aarhus, Helsingfors, Köpenhamn, Liverpool University Library och Sacramento Public Library. I Sverige är Malmö stadsbibliotek första bibliotek att implementera IMMS.

 • IMMS kan ses som en utveckling av flytande bestånd. Med flytande bestånd kan det bli tomt eller överfullt på hyllor, med IMMS säkerställs att hyllorna alltid är lagom fyllda. Vid återlämning av material som inte är reserverat känner IMMS av om det finns plats för exemplaret på något bibliotek. Om det inte finns plats skickas exemplaret till ett mediahotell. Om det finns plats på ett bibliotek så skickas exemplaret till det mest passande biblioteket. Algoritmer (IDA, Intelligent DistributionsAlgoritm) för att beräkna vilket bibliotek som är mest passande har angetts i IMMS.
 • IMMS underlättar mediearbetet genom att förslag på inköp ges om vi har få exemplar av en viss titel och förslag på gallring ges av titlar som inte längre lånas så mycket.
 • IMMS är arbetsbesparande bland annat eftersom batchåterlämning används. Batchåterlämning innebär till exempel att böcker som skickas till ett filialbibliotek delas upp i exemplar som ska aviseras och exemplar som ska sättas upp på hyllorna. Varje låda med böcker är försedd med RFID och så behöver personalen bara läsa av lådan, inte varje exemplar i lådan.
 • Exemplar som inte får plats på något bibliotek eller som inte behövs på något bibliotek eftersom tillräckligt många exemplar finns av titeln placeras i ett mediahotell. I mediahotellet tillämpas "kaotisk förvaring", IMMS vet på vilken hylla varje exemplar står.
 • IMMS möjliggör papperslös drift.
 • En bakgrund till införande av IMMS är att det finns en internationell trend av minskade personalstyrkor på bibliotek, särskilt av utbildad personal, samtidigt som antalet arrangemang ökar. Med IMMS kan personalresurser frigöras från hantering av medier till arrangemang eller annan utåtriktad verksamhet.

Några principiella frågetecken kring IMMS:

 • Vill vi ha flytande bestånd inom ett kommunövergripande samarbete, där varje kommun har sin egen politiskt antagna mediebudget?
 • Att resurser till bibliotek minskar, till exempel personalresurser, beror på politiska beslut, inte på någon naturlag. Det är en utveckling som inte behöver accepteras och som kan brytas.
Ett praktiskt frågetecken kring IMMS:
 • I samarbetet Bibliotek Familjen Helsingborg levereras lådor med böcker till huvudbiblioteket i varje kommun. Där gås lådorna igenom och exemplaren sorteras för vidare transport till filial/områdesbibliotek. Om vi ska kunna använda oss av batchåterlämning på respektive huvudbibliotek måste, vad jag förstår, exemplaren delas upp i lådor med reserverade exemplar respektive exemplar som ska sättas upp på hyllorna. Detta bör innebära att antalet lådor som transporteras ökar.
Istället för IMMS?
 • Istället för att direkt fråga oss om vi ska införa IMMS eller inte bör vi fråga oss vad vi vill uppnå till exempel avseende logistiken. Kan vi uppnå förbättringar genom utveckling av bibliotekssystemet och/eller rutiner? Kan vi förbättra reservationsreglerna? Har personalen de verktyg (statistik och rapporter i bibliotekssystemet), den tid och kunskap som krävs för att arbeta med strategisk medieplanering?
Länkar:

Mer för pengarna i Helsingfors (Biblioteksbladet 2020-03-19)


Läs även:
1 kommentar:

 1. Lina Z Ydrefelt22.2.21

  verkar ju som man kan ha fler outbildade med ett IMMS. Kanske bra på skolbibliotek så kan en assistent ta hand om alla böcker och frigöra en bibliotekarie till undervisning. Fast det finns ju inte så mycket folk på skolbiblioteken så det är ju en utopi.

  SvaraRadera